Kelayakan Pinjaman Perumahan: Cara Kira & Semak Gaji Beli Rumah

Panduan lengkap cara pengiraan kelayakan pinjaman perumahan, maksud dsr dan kiraan gaji untuk ketahui kelayakan loan rumah. Dapatkan info terkini mengenai kelayakan pinjaman perumahan dan langkah-l...

elayakan Pinjaman Perumahan: Cara Kira & Semak Gaji Beli Rumah
elayakan Pinjaman Perumahan: Cara Kira & Semak Gaji Beli Rumah

Kelayakan Pinjaman Perumahan: Cara Kira & Semak Gaji Beli Rumah

Apabila anda ingin membeli rumah, salah satu perkara yang perlu anda pertimbangkan adalah kelayakan pinjaman perumahan. Kelayakan pinjaman perumahan merujuk kepada kemampuan anda untuk mendapatkan pinjaman daripada bank untuk membiayai pembelian rumah.

Dalam panduan ini, kami akan menjelaskan cara mengira kelayakan pinjaman perumahan dan juga bagaimana untuk menyemak gaji anda untuk membeli rumah.

Cara Mengira Kelayakan Pinjaman Perumahan

Untuk mengira kelayakan pinjaman perumahan, terdapat beberapa faktor yang perlu anda ambil kira:

  1. Jumlah Pendapatan Bulanan: Bank akan menilai jumlah pendapatan bulanan anda untuk menentukan kelayakan pinjaman. Semakin tinggi pendapatan anda, semakin tinggi kemungkinan anda mendapat pinjaman yang lebih besar.

  2. Jumlah Hutang Bulanan: Bank juga akan mengambil kira jumlah hutang bulanan anda seperti bayaran pinjaman kereta, pinjaman peribadi, dan sebagainya. Semakin rendah jumlah hutang bulanan anda, semakin besar kemungkinan anda mendapat pinjaman yang lebih tinggi.

  3. Debt Service Ratio (DSR): DSR merujuk kepada peratusan jumlah hutang bulanan anda berbanding pendapatan bulanan anda. Bank biasanya mempunyai had DSR tertentu, dan anda perlu memastikan DSR anda berada dalam had tersebut untuk mendapatkan pinjaman.

  4. Jumlah Pinjaman: Jumlah pinjaman yang anda perlukan juga akan mempengaruhi kelayakan pinjaman. Bank akan menilai risiko pinjaman berdasarkan jumlah yang anda perlukan.

  5. Tempoh Pinjaman: Tempoh pinjaman juga akan mempengaruhi kelayakan pinjaman. Semakin panjang tempoh pinjaman, semakin rendah jumlah bayaran bulanan, tetapi juga bermakna anda akan membayar lebih banyak faedah dalam jangka masa panjang.

Untuk mengira kelayakan pinjaman perumahan anda, anda boleh menggunakan kalkulator kelayakan pinjaman yang disediakan oleh bank atau menggunakan formula berikut:

Kelayakan Pinjaman = (Pendapatan Bulanan - Hutang Bulanan) x DSR

Dalam formula ini, anda perlu memasukkan jumlah pendapatan bulanan anda, jumlah hutang bulanan anda, dan DSR yang ditetapkan oleh bank.

Menyemak Gaji untuk Membeli Rumah

Selain mengira kelayakan pinjaman perumahan, anda juga perlu menyemak gaji anda untuk membeli rumah. Ini adalah untuk memastikan bahawa anda mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk membayar ansuran pinjaman perumahan.

Langkah-langkah berikut boleh membantu anda menyemak gaji anda:

  1. Jumlah Pendapatan Bulanan: Pertama, tentukan jumlah pendapatan bulanan anda. Ini termasuk gaji bulanan anda, pendapatan sampingan, elaun, dan sebagainya.

  2. Bayaran Hutang Bulanan: Kemudian, kira jumlah bayaran hutang bulanan anda seperti bayaran pinjaman kereta, pinjaman peribadi, dan sebagainya.

  3. Kos Sara Hidup: Anda juga perlu mengambil kira kos sara hidup bulanan anda seperti sewa, bil utiliti, makanan, dan sebagainya.

  4. Simpanan: Jangan lupa menyisihkan sebahagian daripada pendapatan bulanan anda untuk simpanan. Ini adalah penting untuk menjamin kewangan anda dalam jangka masa panjang.

  5. Perbandingan Pendapatan dan Perbelanjaan: Bandingkan jumlah pendapatan bulanan anda dengan jumlah perbelanjaan bulanan anda. Pastikan pendapatan mencukupi untuk menampung perbelanjaan dan juga ansuran pinjaman perumahan.

Jika selepas menyemak gaji anda, anda mendapati bahawa pendapatan anda tidak mencukupi untuk membeli rumah, anda mungkin perlu mempertimbangkan untuk menaikkan pendapatan anda atau mengurangkan perbelanjaan bulanan anda.

Kesimpulan

Kelayakan pinjaman perumahan adalah perkara penting yang perlu dipertimbangkan jika anda ingin membeli rumah. Dalam panduan ini, kami telah menjelaskan cara mengira kelayakan pinjaman perumahan dan juga bagaimana untuk menyemak gaji anda untuk membeli rumah.

Pastikan anda mengambil kira semua faktor yang dinyatakan di atas dan membuat persediaan yang sewajarnya sebelum memohon pinjaman perumahan. Semoga panduan ini membantu anda dalam proses membeli rumah.