Penjimatan Cukai Melalui Pelaburan Hartanah di Malaysia

Penjimatan Cukai Melalui Pelaburan Hartanah di Malaysia
Penjimatan Cukai Melalui Pelaburan Hartanah di Malaysia

Pelaburan hartanah bukan sahaja memberikan pulangan yang baik, tetapi juga pelbagai kelebihan cukai yang dapat memberi manfaat kepada pelabur. Terdapat beberapa penjimatan cukai yang boleh diperoleh melalui pelaburan hartanah. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan beberapa penjimatan cukai yang boleh didapati melalui pelaburan hartanah di Malaysia.

Satu daripada penjimatan cukai yang boleh diperoleh melalui pelaburan hartanah adalah potongan cukai pendapatan. Di Malaysia, pelabur hartanah boleh mendapat manfaat daripada potongan cukai pendapatan melalui skim pembiayaan perumahan. Skim ini membolehkan pelabur yang membeli hartanah untuk menyelaraskan pembayaran pinjaman perumahan mereka dengan pendapatan bulanan mereka. Dengan cara ini, mereka boleh mendapat potongan cukai pendapatan yang berjumlah sehingga RM10,000 setahun.

Selain itu, pelabur hartanah juga boleh menikmati pengecualian cukai keuntungan modal. Di Malaysia, keuntungan yang diperoleh daripada jualan hartanah yang dipegang selama lebih dari lima tahun adalah dikecualikan daripada cukai keuntungan modal. Ini bermakna bahawa jika pelabur hartanah menjual hartanah mereka selepas lima tahun, mereka tidak perlu membayar cukai keuntungan modal ke atas keuntungan yang diperoleh.

Penjimatan cukai lain yang boleh didapati melalui pelaburan hartanah adalah potongan cukai untuk perbelanjaan pemuliharaan dan pembaikan hartanah. Di Malaysia, pelabur hartanah boleh mendapat potongan cukai untuk perbelanjaan pemuliharaan dan pembaikan hartanah yang dilakukan ke atas hartanah yang mereka miliki. Potongan ini boleh mencapai sehingga 30% daripada jumlah perbelanjaan yang dilakukan.

Secara keseluruhannya, pelaburan hartanah di Malaysia menawarkan pelbagai penjimatan cukai kepada pelabur. Dengan potongan cukai pendapatan, pengecualian cukai keuntungan modal, dan potongan cukai untuk perbelanjaan pemuliharaan dan pembaikan hartanah, pelabur hartanah dapat mengoptimalkan keuntungan mereka dan pada masa yang sama mengurangkan beban cukai mereka. Oleh itu, pelaburan hartanah adalah pilihan yang bijak bagi mereka yang ingin memaksimumkan pulangan pelaburan mereka dan pada masa yang sama menikmati manfaat cukai yang diberikan oleh kerajaan.

Cukai Keuntungan Modal yang Dikurangkan

Apabila anda menjual hartanah dengan keuntungan, anda mungkin perlu membayar Cukai Keuntungan Modal (CKM). Walau bagaimanapun, di Malaysia, pelabur hartanah yang mengekalkan hartanah untuk jangka masa tertentu mungkin layak untuk mendapat pengecualian atau pengecualian kecil dari CKM.

Menurut Seksyen 3A Akta Cukai Keuntungan Hartanah 1976, pelabur yang menjual hartanah selepas memegangnya selama lebih dari lima tahun akan mendapat pengecualian daripada CKM. Ini bermakna bahawa pelabur tersebut tidak perlu membayar cukai keuntungan modal ke atas keuntungan yang diperoleh daripada penjualan hartanah tersebut.

Bagi pelabur yang menjual hartanah selepas memegangnya selama kurang dari lima tahun, mereka masih perlu membayar CKM. Walau bagaimanapun, jumlah CKM yang perlu dibayar akan dikurangkan mengikut jangka masa pemilikan hartanah. Semakin lama pemilikan hartanah, semakin rendah jumlah CKM yang perlu dibayar.

Sebagai contoh, jika seseorang pelabur menjual hartanah setelah memegangnya selama dua tahun, jumlah CKM yang perlu dibayar akan dikurangkan sebanyak 50% berbanding dengan jumlah yang sepatutnya. Ini memberikan kelebihan cukai kepada pelabur yang memegang hartanah untuk jangka masa yang lebih lama.

Selain daripada pengecualian berdasarkan jangka masa pemilikan hartanah, terdapat juga pengecualian tambahan yang boleh diperoleh oleh pelabur hartanah. Pengecualian tambahan ini terdapat dalam Seksyen 3A(2) Akta Cukai Keuntungan Hartanah 1976.

Salah satu pengecualian tambahan adalah pengecualian untuk pelabur yang menjual hartanah sebagai hasil daripada perpindahan tempat kerja atau perpindahan perniagaan. Jika pelabur menjual hartanah kerana perpindahan tempat kerja atau perniagaan, mereka boleh mendapat pengecualian daripada CKM.

Bagi mendapatkan pengecualian ini, pelabur perlu mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM). Pelabur perlu mengemukakan dokumen-dokumen yang menyokong perpindahan tempat kerja atau perniagaan dan membuktikan bahawa penjualan hartanah adalah berkaitan dengan perpindahan tersebut.

Selain itu, pelabur juga perlu mengemukakan permohonan kepada LHDNM untuk mendapatkan pengecualian CKM. Permohonan ini perlu disertakan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan dan perlu dikemukakan dalam tempoh yang ditetapkan oleh LHDNM.

Pelabur yang berjaya mendapatkan pengecualian CKM berdasarkan perpindahan tempat kerja atau perniagaan akan dikecualikan daripada membayar cukai keuntungan modal ke atas keuntungan yang diperoleh daripada penjualan hartanah tersebut.

Dalam kes di mana pelabur tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan pengecualian CKM, mereka masih perlu membayar cukai keuntungan modal seperti yang ditetapkan oleh LHDNM. Jumlah cukai yang perlu dibayar bergantung kepada keuntungan yang diperoleh daripada penjualan hartanah dan kadar cukai yang ditetapkan oleh LHDNM.

Jadi, sebagai pelabur hartanah di Malaysia, adalah penting untuk memahami peraturan dan pengecualian CKM. Dengan memahami peraturan ini, anda dapat merancang strategi kewangan anda dengan lebih baik dan mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh daripada penjualan hartanah.

Pengecualian Cukai Pendapatan Sewaan

Selain itu, pelaburan hartanah juga memberikan peluang untuk mendapatkan pengecualian cukai pendapatan sewaan. Cukai pendapatan sewaan adalah cukai yang dikenakan ke atas pendapatan yang diperoleh daripada menyewakan hartanah.

Menurut Seksyen 4(d) Akta Cukai Pendapatan 1967, pelabur hartanah yang menyewakan hartanah mereka kepada penyewa untuk tujuan perniagaan atau perumahan mungkin layak untuk mendapatkan pengecualian cukai pendapatan sewaan. Bagi hartanah perumahan, jumlah pengecualian yang boleh diperoleh adalah sehingga RM2,000 setahun.

Pelabur hartanah perlu memastikan bahawa mereka mematuhi semua syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) untuk mendapatkan pengecualian ini. Ini termasuk mengemukakan borang cukai yang tepat dan menyimpan rekod yang diperlukan.

Untuk mendapatkan pengecualian cukai pendapatan sewaan, pelabur hartanah perlu memastikan bahawa mereka mematuhi semua syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh LHDN. Salah satu syarat yang perlu dipatuhi adalah menyewakan hartanah untuk tujuan perniagaan atau perumahan.

Bagi hartanah perumahan, jumlah pengecualian yang boleh diperoleh adalah sehingga RM2,000 setahun. Ini bermakna bahawa jika pendapatan sewaan hartanah perumahan tidak melebihi jumlah ini, pelabur hartanah akan terkecuali daripada membayar cukai pendapatan sewaan.

Bagi mendapatkan pengecualian ini, pelabur hartanah perlu mengemukakan borang cukai yang tepat kepada LHDN. Borang ini akan membolehkan LHDN mengesan jumlah pendapatan sewaan yang diterima dan mengira jumlah cukai yang perlu dibayar.

Selain itu, pelabur hartanah juga perlu menyimpan rekod yang diperlukan untuk tujuan pemeriksaan oleh LHDN. Rekod ini termasuk penyata pendapatan sewaan, penyata perbelanjaan yang berkaitan dengan hartanah, dan sebarang dokumen yang berkaitan dengan transaksi hartanah.

Dengan mematuhi semua syarat dan peraturan ini, pelabur hartanah dapat memanfaatkan pengecualian cukai pendapatan sewaan dan mengurangkan beban cukai mereka. Ini memberikan insentif tambahan untuk melabur dalam hartanah dan menyewakannya kepada penyewa.

Pengecualian Cukai Jualan Hartanah

Di samping itu, pelabur hartanah juga boleh mendapat manfaat daripada pengecualian cukai jualan hartanah. Cukai jualan hartanah adalah cukai yang dikenakan ke atas transaksi jual beli hartanah.

Menurut Seksyen 22(1)(b) Akta Cukai Jualan 2018, pelabur hartanah yang menjual hartanah mereka selepas memegangnya selama lebih dari tiga tahun mungkin layak untuk mendapatkan pengecualian cukai jualan hartanah. Ini bermakna bahawa mereka tidak perlu membayar cukai jualan hartanah ke atas transaksi tersebut.

Bagi pelabur hartanah yang menjual hartanah selepas memegangnya selama kurang dari tiga tahun, mereka masih perlu membayar cukai jualan hartanah. Walau bagaimanapun, jumlah cukai yang perlu dibayar akan dikurangkan mengikut jangka masa pemilikan hartanah. Semakin lama pemilikan hartanah, semakin rendah jumlah cukai yang perlu dibayar.

Sebagai contoh, jika seseorang pelabur menjual hartanah setelah memegangnya selama satu tahun, jumlah cukai jualan hartanah yang perlu dibayar akan dikurangkan sebanyak 50% berbanding dengan jumlah yang sepatutnya. Ini memberikan kelebihan cukai kepada pelabur yang memegang hartanah untuk jangka masa yang lebih lama.

Selain itu, terdapat juga pengecualian tambahan untuk pelabur hartanah yang menjual hartanah mereka untuk tujuan pelaburan dalam tempoh tiga tahun pertama pemilikan. Menurut Seksyen 22(1)(c) Akta Cukai Jualan 2018, pelabur hartanah yang menjual hartanah mereka untuk tujuan pelaburan dalam tempoh tiga tahun pertama pemilikan tidak perlu membayar cukai jualan hartanah. Ini memberikan insentif kepada pelabur hartanah untuk melabur dalam hartanah dan menjualnya semula dengan pantas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih cepat.

Bagaimanapun, penting untuk diingat bahawa pengecualian cukai jualan hartanah ini tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak berkuasa cukai. Pelabur hartanah perlu memastikan bahawa mereka mematuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan agar mereka layak untuk mendapatkan pengecualian cukai jualan hartanah.

Simpanan Cukai melalui Pelaburan Hartanah

Secara keseluruhan, pelaburan hartanah dapat memberikan pelbagai penjimatan cukai kepada pelabur. Dengan memahami peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh LHDN, pelabur hartanah dapat memanfaatkan pengecualian cukai keuntungan modal, pengecualian cukai pendapatan sewaan, dan pengecualian cukai jualan hartanah.

Ini memberikan peluang kepada pelabur untuk mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar dan meningkatkan pulangan pelaburan mereka. Walau bagaimanapun, penting untuk mendapatkan nasihat profesional daripada akauntan atau penasihat cukai sebelum membuat keputusan pelaburan hartanah.

Setiap pelabur perlu mempertimbangkan keadaan kewangan mereka sendiri dan memahami risiko yang terlibat sebelum melibatkan diri dalam pelaburan hartanah. Dengan membuat keputusan yang bijak dan berdasarkan pengetahuan yang mencukupi, pelabur hartanah dapat memanfaatkan pelbagai penjimatan cukai yang ditawarkan melalui pelaburan hartanah.

Salah satu cara pelabur hartanah dapat mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar adalah melalui pengecualian cukai keuntungan modal. Menurut peraturan LHDN, pelabur hartanah boleh menikmati pengecualian cukai keuntungan modal apabila menjual hartanah mereka selepas memegangnya untuk jangka masa tertentu. Jangka masa ini bergantung kepada jenis hartanah dan peraturan yang ditetapkan oleh LHDN.

Sebagai contoh, jika seseorang pelabur membeli sebuah rumah dan menjualnya selepas memegangnya selama lima tahun, mereka mungkin layak untuk mendapatkan pengecualian cukai keuntungan modal. Ini bermakna mereka tidak perlu membayar cukai ke atas keuntungan yang diperoleh daripada penjualan hartanah tersebut.

Selain itu, pelabur hartanah juga boleh memanfaatkan pengecualian cukai pendapatan sewaan. Ini bermakna mereka tidak perlu membayar cukai ke atas pendapatan yang diperoleh daripada menyewakan hartanah mereka. Bagi pelabur hartanah yang memiliki beberapa unit hartanah yang disewakan, pengecualian ini dapat memberikan penjimatan cukai yang signifikan.

Terakhir, pelabur hartanah juga boleh mendapatkan pengecualian cukai jualan hartanah. Ini bermakna mereka tidak perlu membayar cukai jualan apabila menjual hartanah mereka. Walau bagaimanapun, terdapat syarat-syarat yang perlu dipatuhi untuk layak mendapatkan pengecualian ini, seperti menjual hartanah dalam tempoh tertentu selepas membelinya.

Dalam kesimpulannya, pelaburan hartanah dapat memberikan pelbagai penjimatan cukai kepada pelabur jika mereka memahami peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh LHDN. Dengan memanfaatkan pengecualian cukai keuntungan modal, pengecualian cukai pendapatan sewaan, dan pengecualian cukai jualan hartanah, pelabur hartanah dapat mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar dan meningkatkan pulangan pelaburan mereka. Walau bagaimanapun, penting untuk mendapatkan nasihat profesional sebelum membuat keputusan pelaburan hartanah untuk memastikan keputusan yang bijak dan berdasarkan pengetahuan yang mencukupi.

BACA JUGA

Tips untuk Memilih Institusi Kewangan yang Sesuai untuk Pinjaman Peribadi Anda